Luftfritt Dekk

Bridgestone presenterte annen generasjon av "Air Free Consept" - et luftfritt bildekk for fremtiden.
Dekket ble presentert på det 43 Tokyo Motor Show

Slik virker det:
Med en unik eikestruktur strukket på innsiden av dekket, klarer man å bære bilen uten luft i dekket. Fordelen er at man ikke behøver å etterfylle dekkene med luft. Punktering, slitasje og drivstofforbruk pga lufttrykk blir da borte. Eikestrukturen er av termoplast *1 og sammen med gummien i slitebanen kan det resirkuleres. Dette bidrar til en miljøvennlig bruk av ressurser. Dekket har også svært lav rullemotstand. Dagens biler forbruker 20% av bilens drivstoff for å overvinne rullemotstanden. Ved å benytte egenutviklede teknologier som gir stadig bedre sikkerhet og rullemotstand vil Bridgestone bidra til en mer miljøvennlig hverdag.

Nye teknologier som blir brukt:
1.Økt lasteindeks og kjøreytelser.
Bridgestone har videreutviklet eikestrukturen ved å bruke stive, men meget fleksibelt høy ytelses harpiks er et av materialene som er brukt og ved å bruke en FEM simulering i utviklingen har man fjernet mesteparten av deformeringene som oppstår på innsiden av dekket. Ved å gjøre dette har man økt fleksibilitet i dekket, samtidig som man har økt bæreevnen og kjøreytelsene sammenlignet med første generasjon *2. Hastigheten som er oppnådd i med et lett kjøretøy  er 60km/t.
2. Lav rullemotstand for å redusere CO2 utslipp.
Nesten 90% av energien som går tapt i dekket kommer fra repeterende forandringer i formen på dekket når det ruller. I siste generasjon luftfrie dekk, så har Bridgestone forbedret energitapet vesentlig ved å forenkle sammensetningen og bruke egenutviklede materialer. Bridgestone har dermed klart å utvikle et dekk som har like lav rullemotstand som våre ECO dekk med vanlig luft.
Bridgestone kan produsere de luftfrie dekken mer miljøvennlig enn det som er vanlig med vanlige dekk i dag og har som mål å lage dekk som er kommersielt tilgjengelig så snart som mulig.

*1 Et syntetisk harpiks som blir mer fleksibelt når det varmes opp. Det kan formes i mange forskjellige fasonger og blir hardt når det kjøles ned. Materialet kan lett forandres igjen når man varmer det opp igjen eller at det kvernes opp. Det er derfor lett å resirkulere.

*2 Første generasjon luftfritt dekk hadde følgende begrensninger 100kg kjøretøy og 6km/t 2. generasjon har 410kg kjøretøy og 60km/t.

NB Air Free Consept er en av Bridgestones initiativ for å nå målet om 100% bærekraftige materialer i produksjonen.Miljømål Bridgestone

Bil med Luftfritt DekkLuftfritt Dekk