Dekktips for MC-dekk

 

Innkjøring av nye dekk

Før nye dekk tas i bruk, skal det sikres at dekkene er rene og at etikettene er fjernet helt før kjøring. Oppløsningsmidler/oljeprodukter kan skade dekket. bruk kun avrensningsmidler godkjent for dekkbruk ( f.eks. buffer). Nye dekk har en glatt overflate pga. produksjonsprosessen og har derfor ikke maksimalt grep. dekk har behov for innkjøring på ca. 200km med moderat kjøring, da de forskjellige dekkelementer skal “smelte” sammen. Under innkjøring bør nedleggsvinkel økes langsomt. Kraftig akselerasjon og nedbremsing, samt kjøring med høy hastighet bør unngås.

Lufttrykk:

Bør kontrolleres ukentlig, ved kalde dekk. det korrekte dekktrykk finnes på www.bridgestone-mc.de (velg “freigaben”). dette dekktrykk skal følges, da dekktrykk kan variere ift. motorsykkelens instruksjonsbok. Spesielt lavt dekktrykk kan føre til dårlige kjøreegenskaper, skader på dekket, uregelmessig og hurtig slitasje.

Valg av egnet dekktype

På www.bridgestone-mc.de (velg “freigaben”) fremgår det hvilke dekktyper som er godkjent til gjeldende motorsykkel. Kun de nevnte dekkombinasjoner er utprøvd og dermed anbefalingsverdige. bridgestone kan ikke stå inne for andre dekkvalg og kombinasjoner, da andre mønstre og fabrikater potensielt kan føre til farlige kjøreegenskaper.

Godkjente dekk

Bridgestone-dekk for det europeiske markedet er forsynt med E-merking.
Dekk bestemt til europeiske forhold, har andre spesifikasjoner enn dekk som ikke er ment for Europa. dekk til det europeiske marked er alle forsynt med dOT-nummer og et e-homologe ringsnummer. (f.eks. E4). Bridgestone dekk til ikke-europeiske markeder har kun dOT nummer. dekk uten E-nummer må ikke selges i EU.

Alder på dekk

Generelt skal det slås fast, at dekk eldes meget langsomt så lenge de oppbevares korrekt (unngå sollys, ekstrem kulde/varme, og tett på elektriske apparater som utstråler ioner, f.eks. el motorer). Når dekkene har vært lagret korrekt, betraktes 3 år gamle dekk som fabrikknye. Og dekk med alder på 5 år er å betrakte som nye dekk. dekk produsert i 2008 har samme egenskaper som dekk produsert i 2012.

Dekkets aldringsprosess innledes først når dekket tas i bruk. Her er det primært påvirkning fra vind og vær (særlig sollys), som elder dekkets levetid. Men også temperaturpåvirkninger, som oppstår som følge av bruk, har en vesentlig innflytelse. VTi (Vei og Trafikkforsknings institutt) Sverige har foretatt en test på vinterdekk til personbil med forskjellig alder og testen viser, at 3 år gamle vinterdekk har samme egenskaper som nye vinterdekk på islagt vei. det er derfor en myte, at dekk er ferskvare, som skal være helt nye, når man kjøper de. Som tommelfingerregel anbefaler bridgestone en maksimal alder på 10 år for et dekk. Av sikkerhetsmessige hensyn anbefales det at dekk, som fortsatt er i bruk etter 10 år bør byttes, selv om dekkene tilsynelatende er brukbare og fortsatt opprettholder lovens krav om mønsterdybde.

Mønsterdybde

For motorsykler, skal dekkene ha en mønsterdybde på minimum 1,6 millimeter. det anbefales dog at denne lovbestemte grense er en absolutt minimumsgrense. dekk med mindre en 2mm mønsterdybde, eller med stor forskjell i slitasje over dekkets tverrsnitt, kan ha en betydelig negativ effekt på kjøreegenskapene og generell sikkerhet. Måling av dekkslitasje skal skje i rillene, som har sliteindikator (Twi – Tread wear indikator).

Bruk av rulletest / Dynotest

Ved bruk av rulletest utsettes motorsykkeldekk for en voldsom lokal belastning, som kan medføre en ikke synlig intern skade på dekkets stamme. denne form for skade kan medføre sammenbrudd i dekket. Ved rulletest anbefales det at det brukes brukte/nedslitte dekk, som allikevel skal kasseres. Ved bruk av nye dekk i rulletest utvikles det en høy termisk belastning på midten av dekket og kantet profil/uregelmessig slitasje kan oppstå.

Reparasjon av motorsykkeldekk

Som utgangspunkt anbefaler ikke bridgestone reparasjon av Motorsykkeldekk, da en eventuell defekt kan ha store skader. Ved reparasjon bortfaller produktgarantien og dermed reklamasjonsretten.