Dekktips for bilen din

Konverteringstabell for bildekk >>
Load index bildekk >>
Hastighetsindex bildekk >>

Et bildekk er sammensatt av ulike materialer og gummiblandinger, med spesifike egenskaper, som i sum er avgjørende for dekkets prestasjon. Dekkets prestasjon og egenskaper endres over tid. Endringene påvirkes av forhold som klima, lagringsforhold og bruk (belastning, hastighet, lufttrykk, vedlikehold.) som dekket utsettes for over tid. Det er ikke mulig å forutse nøyaktig hvordan egenskapene vil endre seg, da disse bruksavhengige endringene vil variere kraftig.
Bridgestone anbefaler følgende for å ivareta dekkets opprinnelige egenskaper:

BRIDGESTONES ANBEFALINGER FOR LAGRING

Dekk må lagres iht. retningslinjene til ETRO (European Tyre and Rim Organization).
Retningslinjene fremgår i ETRO-boken som utgis årlig.

ETRO sine retningslinjer for lagring av dekk, er følgende:
Lagringsrommet bør være kjølig, tørt og moderat ventilert.
Det bør være beskyttelse mot sollys og sterkt, kunstig lys.
Lagringstemperaturen bør aldri overstige 35 celsius.
Lagerlokalet bør ikke inneholde utstyr eller maskiner som genererer ozon. Løsemidler, drivstoff, kjemikalier, syre,
desinfiseringsmidler og tilsvarende, bør ikke lagres i det samme lokalet.
Dekk bør lagres uten noe form for press, spenninger eller deformasjoner.
Ved kortsiktig lagring, kan dekkene stables opp på hverandre. Ved lagring over lengere tid, bør dekk lagres stående i hyller med ett dekk i høyden.

Dersom ikke retningslinjene til ETRO blir fulgt, slik beskrevet ovenfor, kan dekkene bli skadet og ikke lenger være egnet for salg. Dekkenes levetid kan bli forkortet og egenskapene forringet.

BRIDGESTONES ANBEFALINGER FOR DEKKETS LEVETID

Kundene må informeres om følgende:
Bilprodusentens anbefalinger når det gjelder dekk må følges, slik det er spesifisert for hver enkelt bilmodell.
Dekkene, inkludert reservehjulet, må inspiseres regelmessig av en dekkspesialist, f.eks. en kvalifisert dekkforhandler.
Forhandleren vil vurdere om dekkene kan anbefales for videre drift, eller om de bør byttes. Dekk som har vært i bruk mer enn 5 år, bør inspiseres minimum en gang pr. år.
Som en generell sikkerhetsregel anbefales det at dekk som er eldre enn 10 år i fra produksjonsdato, inkludert reservehjul, blir byttet, selv om de er uskadet og selv om gjenværende mønsterdybde er innenfor myndighetenes krav.
Anbefalingen ovenfor endrer ikke på noen måte ved ansvaret den enkelte bilist har for å skifte dekk når det er nødvendig.

HVORDAN IDENTIFISERE PRODUKSJONSDATO PÅ DEKK.

Bridgestone anbefaler at kundene blir informert om hvordan man identifiserer produksjonsdato på dekkene.
Produksjonsdato fremkommer ved å undersøke serienummeret på dekkets sidevegg. Serienummeret består vanligvis av 11 bokstaver og tall, som starter med DOT. De siste fire tallene av serienummeret, refererer til produsjonsdato, som vist nedenfor.
De første to tallene er ukenummeret (01 til 52) og de siste to er året.

Dekktips Produksjondato

For dekk produsert før år 2000, er produksjonsåret representert med ett tall i stedet for to.
For perioden 1990 - 2000, har noen dekk en trekant som peker mot det siste tallet i serienummeret.
Dette for å skille produksjonsåret i fra tiåret før. Som vist nedenfor, vil 189 representere uke 18 i 1989.

Dekktips produksjonsdato 2

Som vist nedenfor, vil 189 representere uke 18 i 1999

Dekktips produksjonsdato 3